my picture
دهکده جهانی دانش و مهارت

مژگان سیدنقوی

رئیس دفتر مدیر عامل

موسسه آموزشی دهکده جهانی دانش و مهارت به شماره ثبت ۲۴۱۵۷ در سال ۱۳۸۸ در تهران به ثبت رسیده است. این موسسه معتقد است که با یک شریک خوب هیچ چیز غیر ممکن نیست، از اینرو شعار خود را “شریک یادگیری شما هستیم! … ” برگزیده است.

درباره من